vrijdag 6 februari 2009

Het Nederlandse team is compleet

(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onderaan het bericht.)

Vrijdag 6 februari
Met mijn komst - alweer, of is het pas - twee dagen geleden - is het Nederlandse team nu compleet. 
Het was fijn om het Amrita team, de actrices en Sakkona weer te zien.
Toen ik de blog vanuit Nederland volgde bedacht ik om ook de oorpsrong van Breaking the Silence nog eens te beschrijven - voor hen die niet van meet af aan op de hoogte waren.

Breaking the Silence is Annemarie's tweede productie in Cambodia. 
De eerste, 3 years, 8 months and 20 days - naar de duur van het Pol Pot regime - ging in februari 2006 in premiere in Phnom Penh en speelde de zomer daarop op het Singapore Arts Festival. Geplande voorstellingen op het Holland Festival en het Under the Radar Festival in New York konden helaas om uiteenlopende redenen niet doorgaan.

Annemarie baseerde 3 years op de jeugdherinneringen van drie actrices die ze had ontmoet tijdens haar workshop voor docenten aan de theaterschool in Phnom Penh. Alle drie, Sokly, Theary en Sina, spelen nu ook weer mee. De vierde actrice, Sovanna, zat indertijd ook in de workshop. 
Zoals gezegd ging 3 years over het overweldigende trauma van dit land, de genocide die hier plaatsvond onder de Rode Khmer, Pol Pot's revolutionaire leger.
Annemarie goot de verhalen van de actrices in een poetische, ontroerende getuigenis van drie toevallige familiegeschiedenissen - uit de miljoenen die je hier in dit land te horen kunt krijgen.
Tijdens het maken merkte Annemarie dat het niet gebruikelijk was om over deze zwarte bladzijde uit de nationale geschiendenis te praten. 

Ze ontmoette Youk Cchang, oprichter en directeur van DC-Cam, het documentatiecentrum dat de killing fields blootlegde, historische kennis verspreidt en een voorvechter is van het tribunaal als middel om het geloof in de internationale rechtsorde te herstellen.
Na deze ontmoeting was Annemarie ervan overtuigd dat ze nog een stuk moest maken. Een voorstelling die door het land zou touren en als aanzet zou kunnen dienen voor een gesprek en - als dat niet te pretentieus zou klinken - als instrument in het verzoeningsproces en die de blik zou kunnen openen op de toekomst van dit land.

In januari 2008 vergezelde ik Annemarie op een onderzoeks- en voorbereidingstrip.
DC-Cam had tientallen mensen voor ons opgezocht - slachtoffers en daders uit de Pol Pot-tijd, die we zouden kunnen interviewen. Amrita zorgde voor een busje met chauffeur en Rith en Sina gingen mee als tolk en intermediair. We schoten 12 uur interviews tijdens die reis. 
Daarnaast hadden we ontmoetingen met de actrices, brachten dagenlang door in DC-Cam met het lezen van getuigenissen en het bekijken van films en documentaires etc. En er was weer een beslissende ontmoeting met Youk Cchang die beloofde dat DC-Cams vrijwilligers beschikbaar waren om de voorstelling in te leiden in de dorpen en discussies na afloop te organiseren. En - last but not least - we stelden het basisteam samen (met uitzondering van de zanger en de danser.).

En nu zitten we hier weer. Een jaar later. 
In de tussentijd lazen we nog talloze boeken, bekeken nog meer films en documentaires en praatten. In november begon Annemarie aan het script, dat vrijwel klaar was toen ze hier aankwam. 
En dat - om het belang nog maar eens te benadrukken van zo'n onderzoekstrip die geen fonds ooit wil bekostigen - door alle mensen die met de productie te maken hebben werd omarmd, niet in de laatste plaats door Youk Cchang.

Einde van de dag.
Groetjes Nan.

The Dutch team is complete

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button at the bottom of the message.)

Friday 6 February
After my arrival in Phnom Penh - already, or is it only two days ago - the Dutch team is complete. 
It was a delight to meet the Amrita team and see the actresses again.
Reading the blog in Holland I got the idea I might describe the origin of this production Breaking the Silence - for those who didn't follow us from the start. 

For Annemarie this is her second Cambodian show. The first one, called after the duration of the Pol Pot regime 3 years, 8 months and 20 days premiered in February 2006 in Phnom Penh, was presented during the Singapore Arts festival next summer. And was invited both by Holland Festival in Amsterdam and Under the Radar Festival in New York - but for diverse unfortunate reasons both visits fell through.

3 years... was based on the childhood memories of three actresses Annemarie met as participants of  a workshop she gave for the teachers at the theatre performance department in Phnom Penh. All three of them, Sokly, Theary and Sina will performing in Breaking the Silence, while the fourth, Sovanna participated in the workshop as well.
As said, 3 years dealt with the overwelming trauma of this country, the genocide taking place during the reign of Khmer Rouge, Pol Pots revolutionary army. Annemarie molded the actresses stories into a poetic and moving testimony of three of the milion similar family histories in Cambodia.
During the making, Annemarie found out that talking about this black page in national history was not common.

She met Youk Cchang, director of the DC-CAM, the Documentation Centre that identified the killing fields, collects oral testimonies, disseminate historical knowledge and does stimulate the tribunal as a way to restore a basic trust in international law. After this meeting she was convinced she had to make another play. A performance that should tour the countryside of Cambodia and could function as a trigger for debate and - if not too ambitious - could be a small tool in the process of reconciliation and opening up for the future.

In january 2008, I assisted Annemarie on a research and preparatory trip through the country. DC-Cam had identified dozens of people in the countryside - both perpetrators and victims of all ages - who could be interviewed by us. 
Amrita organized our tour and Rith and Sina accompanied us as both interpreter and matchmaker. During that trip we taped 12 hours of interviews, but we also met the four actresses and spent some days with them in DC-Cam watching movies, reading testimonies etc. 
And we had a decisive meeting with Youk Cchang again, who promised us DC-Cam's outreach volunteers could take care of a contextual program in the villages we would perform. And last but not least: we did choose the team, except for the singer and the dancer.

So here we are now. One year later. 
After we'd been reading many more books, watching more movies and documentaries and talking a lot, Annemarie started to write the script in November, which was ready on arrival. 
And - to prove the importance of a research trip no fund is ever willing to pay for...- was acclaimed by all people involved in the play - as well as by Youk Cchang.

End of the day.
Friendly greetings Nan.