maandag 16 februari 2009

We gaan de laatste week in

(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onder het bericht.)

Maandag 16 februari
Annemarie was een beetje ongerust over het effect dat de voorspeelsessie bij de minister en de staatssecretaris zou hebben. 
Ze herinnert zich hoe onzeker de actrices drie jaar geleden kort voor de premiere van 3 years... werden. Met name over hun wijze van acteren. En toen hadden we nog niet eens een dergelijke seance op het  ministerie achter de kiezen, met een staatssecretaris die hen een beetje begon te regisseren. 
Ze vroeg ze dus wat hun gevoelens waren over het gebeuren. 
En godzijdank, ze waren zo postief als maar kon. Er is veel met ze gebeurd tussen drie jaar geleden en nu. Ze zijn er zich nu werkelijk van bewust dat deze nieuwe speelstijl van waarde is en ze zijn er heel gelukkig mee. 
Waarschijnlijk is de nieuwe, eenvoudige, vertellende speelstijl zo totaal anders dan de strikte stijl die ze in hun opleiding geleerd hebben, dat de ene de andere niet bijt. Het is alsof ze een radicaal nieuwe taal leren, en tegelijkertijd hun eigen taal behouden. De speelstijl die ze hier op school leren is een stijl van grote gebaren en extreme mimiek. En de verhaallijnen zijn vrij eendimensionaal wat verband houdt met het dansen en spelen van de Cambodiaanse klassieke mythen en sagen. 


En verder: het toneel staat er! 
Er zijn 80 matjes af van de 200. 
De visual artists zitten op de grond rijstzakken aan elkaar te naaien. We hebben ontdekt dat op de zakken staat 'made in Thailand' en dat is niet zo handig omdat de Thai niet de grootste vrienden van de Cambodianen zijn. Dat moet dus allemaal weggespoten.

Alan, de miracoleuse technicus uit Singapore is aangekomen. 
Hij heeft onze geluidsapparatuur in de koffer gemonteerd. Het werkt. Nu nog de speakers en een generator. En dan moet er opnieuw gerepeteerd worden om de stemmen prettig in de microfoons te laten klinken.


feestje op de boot

Gister hadden we het traditionele produktie uitje met de hele crew. Een drie uur durende boottocht op de Mekong en de Ton Lesap rivier bij zonsondergang. 
Altijd heel veel eten, veel drinken, alleen maar lieve mensen, de ene foto na de andere werd genomen. 
Erg goed zo vlak voor het ingaan van de laatste week.

Vandaag interviews met de 'Cambodian Daily' en  de 'Volkskrant'.

En de poster is klaar!

Groetjes Annemarie en Richt.

Entering the last week

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button at the bottom of the message.)

Monday February 16
Annemarie was a bit worried about the effect the session with the Minister and the Secretary of State might have had on the actresses. She remebered how three years ago they were getting very insecure about the play and their type of acting a few days before the opening night. And then we did'nt even have a meeting like the one now at the Ministry with the Secretary of State telling them how they should play curtain texts. So she asked them what their feelings were about all this. 
And luckily they could not have been more positive. A lot has happened with them between three years ago and now. They absolutely recognize that is acting is valid. And they are embracing the work. Maybe the fact that it is so completely different from the style they have been taught at their theatre school: big gestures, extreme facial expression and a one dimensional type of acting which is linked to the classical dancing and acting out of ancient myths. The simpel telling type of acting Annemarie works with is so very different from this, that it is like learning a foreign language and at the same time keeping your own language. The two won't bite each other.

For the rest the stage has been built. 
The visual artists are sowing ricebags together. We have seen that on many ricebags is written 'Thailand', not really the greatest friend of Cambodia so we have to spray paint to wipe all of that out.

Alan, the miracle technicion, from Singapore has arrived and he has assembled our sound set and he thinks it's a really good one. He is buying the speakers. 
Tomorrow we hopefuly have the generator and that will really be a great moment when we hear their voices amplified. This will of course mean a lot of redirecting the quality of their voices.

Yesterday we went for our once in a production party for three hours on a boat on the Mekong and the Ton Lesap river. Everybody about 25 of us. Lots of food and drinks as always. It was great! We left at 5 o'clock PM. Sunset on the river, all gentle people, everybody happy.

Today interviews with the 'Cambodian Daily' and the 'Volkskrant'.

The posters are ready!

Friendly greetings Annemarie and Richt.