maandag 2 februari 2009

Verschillende items

(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onderaan het bericht.)Maandag 2 februari
Vandaag was de dag dat de hele cast compleet was, want de danser Tonh was er.
Nieuwe inspiratie! Annemarie had het gevoel alsof ze in een snoepwinkel was beland; zingen, acteren, muziek en als kers op de taart een geweldige danser.
Kethya heeft vaker met hem gewerkt en dat is overduidelijk. Ze zegt iets, communiceert een beetje met Annemarie, zegt iets tegen de danser en daar gaat hij.
Dansen is echt een handwerk, een discipline. 
Hij combineert (of beter gezegd Kethya combineert) de traditionele Khmer dans met de moderne dans op een vloeiende wijze.

Tweede item: een wonderbaarlijke vergadering.
Om toestemming te krijgen van de autoriteiten (minister ofzo) voor een lokatie voor de eerste twee voorstellingen in Phnom Penh, moeten we volgende week dinsdag een aantal scenes voorspelen in het theater van een of ander ministerie.
Geen probleem.

Ferry bezocht vandaag met Sal een verhuurbedrijf voor de praktische zaken, zoals licht, geluid en set. Er is een flinke dosis communicatie nodig over het perfectioneren van de geluidsapparatuur met de Herrieboerderij en Antoin(dank!!) en onze jongens in Singapore. (De jongens in Singapore waren de technici voor de eerste voorstelling van Annemarie 'three years....')

We hebben dringend behoefte aan een grotere repetitieruimte. In Nederland, met zijn buurthuizen, kleine theaters, enzovoort is dat geen probleem, maar hier schijnt dat heel erg problematisch te zijn. Maar het is zoals het is en we zien wel.

Einde van de dag.
Groetjes Annemarie, Ferry en Richt.

Different items

(If you want to give a reaction: push  the 'reacties' button at the bottom of the message.)

Monday February 2
Today the dancer Tonh arrived, so the whole performing crew is complete. 
New inspiration! Annemarie has the feeling she has landed into a candy shop; singing, acting, musicking and on top of this cake an amazing dancer. 
Kethya worked with him and that is very clear. She says something, communicates a bit with Annemarie, says something to the dancer and there he goes. 
Dancing is really a craft. He combines (or rather Kethya combines) in a fluid way the traditional Khmer dance and modern dance.

Second item: an amazing meeting.
In order to get permission from the authorities for a location for the first two performances in Phnom Penh, we have to play a few scenes for them in the theatre of the ministry, next week Tuesday.
No problem.

Ferry has gone with Sal to a rental firm for practically everything, light, sound, set. There has to be a lot af communicating about the perfectioning of the sound equipment with the Herrieboerderij and Antoin (thankyou for your mails) and our man in Singapore.

We desperately need a bigger rehearsal space, but sthat seems near to impossible, something we really can not understand, but it is as it is. We'll see.

End of the day.
Bye, bye! Annemarie, Ferry and Richt.