vrijdag 13 februari 2009

We mogen spelen!

(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onderaan het bericht.)

Afgelopen woensdag hebben we voorgespeeld voor een delegatie van het Ministerie van Cultuur en Schone Kunsten. 
De staatssecretaris, die we al kenden van de voorstelling op de theaterschool, maar ook de minister zaten op de voorste rij. Daarachter een hele staf, met blocnotes en de blik op ernstig, en de echtgenote van de minister. Laten we zeggen dat het een heel bijzonder ervaring was. 

Om te beginnen een positieve: de actrices waren sterker dan we tot nog toe gezien hadden, Sakkona, Vutha en Tonh...iedereen stond er opeens en deed wat die moest doen, foutloos en met overtuiging. 
Pas na afloop begrepen we wat zij waarschijnlijk al lang wisten - en onze producer Fred Frumberg ook: dit was erop of eronder. Voor Breaking the Silence, maar misschien zelfs voor Amrita.

Nadat er 5 scenes waren gespeeld in de enorme conferentie hal, tegen de achtergrond van de portretten van de koninklijke familie en de Cambodiaanse vlag, waren gelukkig ook de minister en zijn staf geroerd. 
De minister sprak van de wereldomvattende reikwijdte van het thema, en vond het een heel interessante, nieuwe theaterstijl. Hij was blij dat die nu aan de docenten van de Theaterschool werd overgedragen. 
En toen begonnen hij en de staatssecretaris aan het commentaar op de artistieke keuzes. Net als op de Theaterschool wist de staatssecretaris de cast tal van aanwijzingen te geven hoe ze de productie nog sterker konden maken. 
De minister viel over vier zinnen in een authentieke Rode Khmersong, die hij te gewelddadig vond en vond de titel in het Khmer - speciaal voor ons bedacht door Youk Cchang - niet goed. 
Er ontstond een interessant debat over de rol van Tonh, die allemaal klassieke dansvormen 'citeert'. Een daarvan is de klassieke aap Hanuman. Het ministerie kon het gebruik van Hanumans bewegingen als komisch element niet waarderen. Waarop de leraar van onze choreograaf Kethya in de bres sprong voor zijn leerling, maar haar kapittelde omdat zij Tonh ook een vrouwenrol laat dansen in een stijl die een man niet mag/kan dansen. 
Dat debat duurde en duurde, tot bleek dat iedereen dacht dat de danser in klassieke kostuums en maskers zou optreden. Toen dat misverstand was weggewerkt, bleken de meeste bezwaren verdwenen.

Al met al stonden we 3 uur later weer buiten, met het dringende advies om een paar regels te schrappen, de titel te veranderen en een paar dansstukken aan te passen. 
We mogen dus door. 
Maar geen premiere bij de National Library, wel in de Exhibition Hall: minder centraal gelegen, minder makkelijk bereikbaar, minder openbaar.

Meteen doorgegeven aan de grafisch ontwerper, die nu de poster drukklaar kan maken. Volgende dag de Exhibition Hall gechecked, de plek van het podium bepaald etc. 
Van nu af aan kan en moet alles snel, sneller, snelst gaan tot de premiere op de 21ste.

Diezelfde woensdagochtend gingen Sal (produktieleider), Bun Sim (technische leiding) en ik (Nan) naar Kampong Cham Province om de lokatie te checken voor onze eerste tour, 25 en 26 februari. Dat wordt, na de premiere hier in Phnom Penh, de volgende stap om te nemen. 
Zal het gaan werken in dit gehucht temidden van de rubberplantages? Kunnen we het aantal mensen aan dat wil komen kijken naar iets waar ze nog geen idee van hebben? Als er hier al ooit enig vertier is, zijn ze gewend om van heinde en verre te komen met hun matten - een voorstelling duurt normaliter een hele nacht.......

Groetjes Nan.

We're allowed to play!

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button on the bottom of the message.)

Friday February 13
On Wednesday 11 we did perform in front of a delegation of the Ministry of Culture and Fine Arts. 
The Secretary of State, who we'd met at the Theatre school performance, but even the Minister himself were present in the front row, as were the Minister's wife and many, many officials. Let's call it a real experience.

First of all, the cast was wonderful. In this official setting, played on the stage of the Ministry's Conference Hall - with the portraits of the Royal family and the national flag serving as a backdrop - we fully experienced the potential of the play for the first time. Actors, musician, singer and dancer were powerful and the 5 scenes were so strong in structure. It was moving not only us, but, thank God, also the officials who had to examine Breaking the Silence.
The Minister called it a very interesting, new and powerful theatre style - a style that was just on the threshold of entering Cambodia when Pol Pot-era started, as the Secretary of State added. And he was extremely pleased that the people on stage -teachers on the Royal University of Fine Arts - could pass their experiences to new generations.
After that the Secretary of State as well as the Minister made their comments on the artistic choices. Annemarie tried to explain why she made it as she did. 
Quite an interesting debate evolved from the comment on the dancer's role, combining all types of classical dance forms. One of them is the classical monkey type, Hanuman. By the Ministry the use of the monkey dance forms as a comic element was not fully appreciated - our choreographer Kethya's dance teacher defended this choice. But at the same occasion he complained on the male dancing a female part. 
Soon everybody realized we were not intending to dress the dancer in classical costumes and masks, most of the objections were cleared.

Anyhow, a few hours later we were on the street again with stringent advise to cut some lines, to change Khmer title, and to readjust some of the danceparts. So we can go on. No premiere at the National Library though - but in the Exhibition Hall - alas, less central, less accessible, less 'public'.

Same night we ordered the graphic designer to finish the poster, next day we checked the Exhibition Hall and we informed the stage builder where to put the stage, etc. 
And from now on everything will go fast, faster, fastest till our premier on the 21st.

Same Wednesday morning Sal (production manager), Bun Sim (stage director) and I (Nan) made a trip to Kampong Cham to inspect the location for the first performances on tour, February 25 and 26. That will be the next big experience.....
Will it work in this village in the midst of the rubberplantations? Are we able to control the amount of people that are willing to come and watch something that will in no way answer to their expectations? They are used to bring their mats, as a performance normally last a full night.....

Friendly greetings Nan.