maandag 26 januari 2009

Gelukkig Nieuwjaar!(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onderaan het bericht.)

Maandag 26 januari
Vandaag begint het jaar van de os.
Chinees Nieuwjaar in Phnom Penh.
Er is een behoorlijk grote gemeenschap in Phnom Penh, dus Chinees Nieuwjaar is een driedaagse festiviteit. Voordat we naar het vliegveld gingen om Ferry op te halen, was onze straat opeens gevuld met Chinese leeuwen en trommelaars. Wij verblijven in een Chinees hotel en vijf leeuwen kwamen al dansend onze niet zo grote lobby binnen. Het was een prachtige, kleurrijke gebeurtenis.

Een verhaal over het verschil tussen twee culturen:
Toen we vanmiddag op het produktiekantoor kwamen wilde Sal even met Annemarie praten. De actrices hadden hem gezegd dat ze niet de hele dag op de grond konden zitten, dat ze daar pijn van in hun rug kregen. En misschien, heel misschien, kon hij vragen of ze af en toe op een stoel mochten zitten. Toen Annemarie hem vroeg waarom ze dat niet met haar zelf hadden besproken, zei hij dat het hier ging om een verschil in cultuur. Zij zien Annemarie als een 'teacher' en ze denken dat zij wil dat ze op de grond zitten. Wat absoluut niet het geval is. Het is juist een gewoonte van de Cambodianen om op de grond te zitten. Maar zij denken dat ze de 'teacher' beledigen waneer ze haar zouden zeggen dat ze af en toe op een stoel willen zitten. Deze tradities zijn ons en onze Europese ideen, compleet vreemd. 
Het werd opgelost met een goed gesprek.
De actrices zeiden trouwens ook nog "Het is echt onbeleefd voor ons om op de grond te zitten met onze voetzolen naar Annemarie gericht."
Goed, kortom, een interessante botsing tussen twee culturen.

Einde van de dag.
Groetjes Annemarie en Richt.

Happy New Year!

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button on the bottom of the message)

Monday January 26
Today begins the year of the ox. 
Chinese New Year in Phnom Penh.
There is quiet a large community in Phnom Penh, and so Chinese New Year is a three day on going festivity. Before we went to the airport to pick up Ferry, our street was suddenly filled with Chinese lions and drums. We stay in a Chinese hotel and five lions were entering the not so big lobby of the hotel. It was an amazing and color full happening.

A story about the difference of cultures.
When we came into the Amrita building, Sal stopped Annemarie because he had to tell her something. The actresses had told him that they couldn't sit all afternoon on the floor, they were getting pain in the back. And maybe, maybe, he could ask if they were allowed to sit at times on a chair. When Annemarie asked him why the actresses hadn't told her, he said that this is a difference in culture. They consider Annemarie as a teacher and they actually think she wants them to sit on the floor. Which is by no means the case. It's just the habit Cambodian people do sit in the floor. They think they are offending the teacher, when they tell her they would like once and a wile to sit on a chair. This whole culture of traditions is very alien to our West European ideas. 
It was al solved by a talk. By the way, in the talk the actresses said: "It is already indecent for us to sit on the floor with the soles of our feet, directed to Annemarie, which we do". 
Well, all together, an interesting clash of cultures.

This afternoon we worked very thorough on the scene Child Soldiers
In this scene there will be a lot of singing and dancing, and it will probably be the last scene of the play.

End of the day.
Friendly greetings Annemarie and Richt.