zondag 1 februari 2009

De visual artists

(Als je een reactie wil geven: klik op 'recacties' onderaan het bericht.)


het ontwerpteam

Zondag 1 februari
Vrijdag had Ferry zijn eerste bijeenkomst met de visual artists, Vollak, Ravuth en Samnang.
In deze bijeenkomst werd de basis van het ontwerp uitgelegd. We gaan met een podium en een achterdoek werken.
Als eerste moest het formaat van het podium bepaald worden.
De opdracht voor de volgende dag was om een maquette te maken, elk in een ander formaat. Op deze manier werd duidelijk wat de beste afmetingen zijn. Het is de eerste keer dat de jongens een maquette maken. Er wordt besloten dat het podium 6 bij 6 meter moet worden.
Vervolgens kregen ze de opdracht hun eigen visie in de basis maquette te verwerken. Dit resulteerde in drie totaal verschillende ontwerpen, van praktisch tot symbolistisch.

Vandaag was de presentatie voor Annemarie en Ferry. Elke ontwerper verwoordde zijn ideeen. Dit resulteerde in interessante conversaties.
Tenslotte is er een werkschema gemaakt voor de volgende week. Als eerste zullen we naar markten en winkels gaan om inspirerende materialen voor het decor en requisieten zoeken.

Vandaag is Fred Frumberg, de stichter van Amrita Performing Arts, terug gekomen uit de Verenigde Staten.

Einde van de dag.
Groetjes Annemarie, Ferry en Richt.

The visual artists

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button on the bottom of the message.)

Sunday February 1
Friday Ferry had his first meeting with the three visual artists, Vollak, Ravuth and Samnang. 
In this meeting the basics for the design of the set were explained. We are going to work on a platform, with a backdrop. 
The first thing is to find out how big the stage has to be. The following day they were asked to build a model, each in a different size. In this way it became much clearer what we need. This was the first time they built a model. It was decided that the platform has to be 6 by 6 meters.
After that they had to design their own view in the basic model. This resulted in three totally different designs, from practical to symbolistic.
Today they had a presentation for Annemarie and Ferry. 
Each one gave his personal view on their visual outcoming, which resulted in interesting conversations. 
After that a plan was made for next week. 
Then they start visiting shops and markets to look for inspiring materials for the setdesign and props. 

Today Fred Frumberg, the founder of Amrita Performing Arts, came back from the States. 

End of the day.
Friendly greetings Annemarie, Ferry and Richt.