woensdag 28 januari 2009

Muziek

(Als je een reactie wil geven: klik op 'reacties' onderaan het bericht.)

Woensdag 28 januari
Gisteren hebben we de hele middag alleen met de muzikanten gewerkt, Sakkona, Vutha en Sokly. 
Het stuk zit vol muziek; chanten, aankondigingen van de scenes, enkele regels die gezongen worden en complete gedichten.
Sakkona is fantastisch. He zal voor alles de muziek componeren. Hij speelt op zowel zijn traditionele instrumenten als op de objecten die hij heeft verzameld. En 1 dezer dagen zal hij met Ferry de stad in gaan om nog meer dingen te vinden die gebruikt kunnen worden om geluid mee te maken.
De samenwerking tussen Sokly, Vutha en Sakkona is perfect. 
Annemarie heeft het idee dat de stem van Sokly na haar ziekte enorm is gegroeid.


Sokly (actrice en zangeres)

Sakkona and Vutha (de muzikant en de zanger)

Al de gedichten die we tot nu toe gebruiken zijn gedichten van Sam Ou Oeur, een dichter van 70 jaar, die in de States woont.
Annemarie heeft hem getraceerd via google en hij geeft zijn toestemming voor alles wat zij met deze teksten wil doen. We danken hem daarvoor.
Hij schrijft prachtige gedichten, krachtige gedichten, die zowel lyrisch als vertellend zijn.

Kethya moet vandaag thuis blijven want ze kan absoluut niet meer praten, haar stem is verdwenen door het vele praten bij de repetities.

Einde van de dag.
Groetjes Annemarie, Ferry en Richt.

Music

(If you want to give a reaction: push the 'reacties' button on the bottom of the message)

Wednesday January 28
Yesterday we worked all afternoon only with the musicians, that is Sakkona, Vutha and Sokly. 
Gradually the play is getting full with music, chanted, announcements of the scenes, a few lines that are sung and complete poems. 
Sakkona is amazing, he will compose the music for everything. He plays both on his traditional instruments and on the objects he has assembled. One of these days he is going into town with Ferry to find some more bits and peaces that can be used for making sounds. 
And the cooperation between Sokly, Vutha and Sakkona is perfect. Annemarie has the idea that the voice of Sokly after her illness has grown richer.

All of the poems we use, up till now, are poems of Sam Ou Oeur, a 70 year old poet, who lives in the States. 
Annemarie has traced him by googling and he gives his consent to anything she wants to do with his texts. We thank him for that. 
He writes beautiful poems, strong poems, which are both lyrical and narrative. 

Kethya has to stay at home today, because she absolutely cannot speak anymore, her voice is broken by all the talking in all the rehearsals.

End of the day.
Friendly greetings Annemarie and Richt.